{"total":403,"stores": [ {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ","web_address":"Số 201-203 Cách mạng tháng 8, Quận 3, Hồ Chí Minh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.074583398462!2d106.71648771406771!3d10.728730892353893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f894320f91b%3A0xb6c098e537ce0abe!2sCrescent+Mall!5e0!3m2!1svi!2s!4v1557977483263!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Mi Store Quận 1","web_address":"7 Đường Tôn Thất Tùng Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5368004736847!2d106.68610721406816!3d10.770136992325778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3d2d9920bb%3A0x3be76b5c8b5b33a8!2zNyDEkMaw4budbmcgVMO0biBUaOG6pXQgVMO5bmcsIFBoxrDhu51uZyBQaOG6oW0gTmfFqSBMw6NvLCBRdeG6rW4gMSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1558949768998!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Mi Store Quận 7","web_address":"Lầu 3, Số 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.0702970209604!2d106.71662941406774!3d10.729061542353707!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f895c3e33e1%3A0x904b450cd00525a9!2sMi+Store+Vi%E1%BB%87t+Nam!5e0!3m2!1svi!2s!4v1558949822379!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN7","province_code":"HOCHIMINH"} ]}